İklim değişikliğinin etkileri ile dünyanın ısısı arttıkça ekosistem ve çevresinde meydana gelen değişimler suya erişimi daha da kısıtlı hale getirmektedir.

Limak Çimento Grubu fabrikalarında şebeke ve yer altı suları temel olarak soğutma, toz arındırma, yıkama, sulama için kullanılmaktadır. Suyun sınırlı bir kaynak olduğunun bilinciyle Grup, su kaynaklarının verimliliği ve geri dönüşümü ön planda tutmaktadır. Bu kapsamda soğutma işlemindeki su kaynakları kapalı döngü olarak kullanıldığından yüksek bir geri kazanım oranına sahiptir. Çimento üretim sürecinde açığa çıkan atık sular ise havuzlarda toplanarak çöktürme ve süzdürme işlemleri ardından geri dönüştürülmektedir. Tüketim sonrası geri kazanımı sağlanamayan atık sular ise atık su arıtma tesislerinde işlenerek deşarj standartlarında belirtilen kalite parametreleri ve sınır değerlere uygun olarak doğal alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Limak Çimento Grubu olarak su verimliliği çalışmalarını sürekli takip ederek, geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak sureti ile var olanı yenilemek öncelikli operasyonlarımız arasındadır.

Tüm Grup Fabrikalarında 2021 yılında ISO 14046 Su Ayak İzi Standardına ait eğitimler tamamlanmış olup, Grubun yakın dönem hedefleri arasında fabrikalarının en az %30’unda ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı’ na geçiş sürecinin tamamlanması yer almaktadır. Su ayak izinin doğru analizi neticesinde 2030’a kadar, doğadan çekilen ve sisteme eklenecek su miktarı %15 azaltılacaktır.