Strateji ve Hedefler

Kadın istihdamının gelişmesine ve nitelikli aktif katılımına destek olmak. Tüm kademelerde kadın istihdamını artırmak.

Öncelikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde olmak üzere kadın çalışanlarımızın oranı 2026'ya kadar %20 artırılacatır.

Enerji verimlilği çalışmalarını sürekli takip etmek, geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ne sahip olmayan fabrikalarda belgelendirme işlemleri 2023'e kadar tamamlanacaktır. 2026'ya kadar %6.8 enerji verimliliği sağlanacaktır.

Su verimliliği çalışmalarını sürekli takip etmek, geliştirmek ve gerekli altyapı oluşturmak ve var olanı yenilemek.

Fabrikalarımızın en az %30'unda Su Ayak İzi Standart'ına geçiş tamamlanacaktır. Su ayak izinin doğru analizi neticesinde 2030'a kadar, doğadan çekilen ve sisteme eklenecek su miktarı %15 azaltılacaktır.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımını azaltmak.

2026'ya kadar birincil karbon ayak izinde %24,3, ikincil karbon ayak izinde %5,8 azaltım hedeflenmektedir.

Tüm sektörlerde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirlmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek ve var olan çalışmaları desteklemek.

Tüm şirketlerimiz her yıl en az bir projeyle sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalara destek verecektir.

Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımını artırmak.

Limak Şirketler Grubu, toplam enerji tüketiminde YEK kullanımını 2030’a kadar %30’a çıkaracaktır.

Atık oluşumunu azaltmaya yönelik uygulamalar, sistemler geliştirmek, tüketim azaltımına yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek.

2026'ya kadar tüm şirketlerimizde "Sıfır Atık" çalışmaları tamamlanacaktır.

Tüm şirketlerimizde etik ilkeler ve kuralların tedarikçileri de kapsayacak şekilde tüm değer zincirine aktarılması.

2023'e kadar değer zincirimize aktarılacaktır.

Dış paydaşlar için geri bildirim yönetim sistemlerinin oluşturulması ve düzenli takip edilerek raporlanması.

2023'e kadar tüm sektörlerde geri bildirim mekanizmaları güncellenerek tüm dış paydaşlarımızın katılımı sağlanacaktır.

Tüm tedarikçilerimizde sürdürülebilirlik bakış açısının sağlanması.

2026'ya kadar tüm tedarikçilerimizin eğitimleri tamamlanacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmek ve hayata geçirmek, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini takip etmek.

Tüm şirketlerimizde uluslararası standartlar sağlanarak "Sıfır Kaza" hedeflenmiştir.

Çalışan memnuniyetinin düzenli olarak takip edilmesi ve artırılması.

Çalışan memnuniyetimizin her yıl en az %80 olmasını hedefliyoruz.