Limak Çimento'da Sürdürülebilirlik

Limak Şirketler Grubu’nun 2014 yılında imzaladığı ve Limak Çimento Grubu’ nun da eş zamanlı paydaşı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve stratejimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine kurduk.

Limak Çimento Grubu olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olarak tanımladığı ve çok paydaşlı müzakerelerin ürünü olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) kapsamında, 2030’a kadarki dönemde dünyanın en acil sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulan 17 hedefi tüm süreçlerimize entegre etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Sürdürülebilir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızı tüm çalışanları, iş ortakları ve paydaşları ile birlikte faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda geçerli olan temel anlayışların bütününü temsil edecek şekilde ele almakta ve iş anlayışımızı günümüz küresel amaçları ile de uyumlu olacak şekilde;

  • Sürdürülebilir Gelişim Odaklı İş Anlayışı
  • İnsani Gelişim Odaklı İş Anlayışı
  • Refahın Yaygınlaştırılması Odaklı İş Anlayışı
  • Gezegen Odaklı İş Anlayışı
  • Adil ve Paylaşımcı İş Anlayışı

olarak modelliyoruz.

Bu doğrultuda Kapsayıcı Gelişim, Sosyal İnsan, Sağlıklı Gezegen odağında oluşturduğumuz komitelerle iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak cinsiyet dengeli kalkınma hedefleriyle sürdürüyoruz. Sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanlarının kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve varoluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul ediyor, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını önceden tespit ederek, bertaraf etmenin yollarını geliştiriyoruz.