Bize Katılın

Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Eğitim Derecesi Okul Adı Bölüm Başlama Yılı Bitiş Yılı Derecesi
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora

İş Deneyimleri

Firma Adı Pozisyon Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kısa Görev Tanımı
Yeni Ekle

Staj Bilgisi

Staj Yaptığı Kurum Staj Tipi Staj Yılı Staj Süresi Kısa Görev Tanımı
Yeni Ekle

Yabancı Dil Bilgisi

Dil Okuma Yazma Konuşma
İleri
İyi
Orta
Başlangıç
İleri
İyi
Orta
Başlangıç
İleri
İyi
Orta
Başlangıç
Yeni Ekle

Bilgisayar ve Program

Program   Kullanım Seviyesi
  İleri İyi Orta Başlangıç
Yeni Ekle

Sahip Olunan Uzmanlık / Yeterlik ve Sertifikalar (İSG Uzmanlığı, Çevre Görevlisi, Daimi Nezaretçilik, TMGD vb)

Sertifika   Açıklama
 
Yeni Ekle

Hobi ve İlgi Alanları

Ücret ve İş Durumu

Referanslar

Referans   Açıklama
 
Yeni Ekle

KVKK Bilgilendirme

Limçim Çimento San. ve Tic A.Ş./Limak Çimento San. ve Tic A.Ş. veri sorumlusu olarak İş Başvuru Formu aracılığıyla topladığımız siz çalışan adaylarına ait kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde meşru menfaatler kapsamında, iş başvurunuzun Grup Şirketlerimizde oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Grup işyeri yetkililerimiz ile paylaşılmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne www.limakcimento.com/KVK-Kanunu adresinden ulaşabilir ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN GRUP ŞİRKETLERİYLE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Limçim Çimento San. ve Tic A.Ş. (“Limçim” veya “Şirket” olarak anılacaktır) doğrudan veya özel istihdam büroları aracılığıyla yaptığım iş başvurusu kapsamında, özgeçmiş, referanslar, iş başvuru formu ve sair ilgili belgeler aracılığıyla paylaşmış olduğum kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim ve referans bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirket tarafından;

  • İşe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve diğer insan kaynakları faaliyetleri amaçları ile işleneceği,
  • Mevzuat tarafından öngörülen süreler dahil olmak üzere işe alım ve değerlendirmenin gerektirdiği süre boyunca fiziksel ve dijital olarak veri tabanlarında saklanacağı,
  • İşe alım, değerlendirme ve iletişim amaçlarıyla özel istihdam büroları dahil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılacağı ve ayrıca
  • İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca işe alım ve değerlendirme amacıyla çalıştığım eski iş yerlerinden iş görmedeki becerim ile tutum ve davranışlarımı da içerir hizmet/çalışma belgesi talep edilebileceği, söz konusu belgenin işleneceği/saklanacağı hususlarında bilgi verilmiştir. Çalışan Adayları’nın işlenen kişisel verilerine ilişkin daha detaylı bilgiler kvkk adresinde yer almaktadır. İş başvurumun herhangi bir sebeple olumsuz sonuçlanması halinde; Şirket ile önceki iş başvurum kapsamında paylaştığım tarafımla ilgili kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgilerinin açık rızama bağlı olarak;
  • başka bir pozisyon çerçevesinde tekrar değerlendirilmek üzere Şirket tarafından işlenmesini,
  • toplanmış olan kişisel verilerimin Grup Şirketleri’ne aktarılmasını;
  • Şirket tarafından mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanarak Aday Havuzu oluşturulmasını kabul ettiğimi ve işbu beyanı Şirket tarafından bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan, yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile aktarılmasına

İzin Veriyorum

İzin Vermiyorum