Hakkında

Limak Trakya Çimento Fabrikası, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere Kırklareli ili Pınarhisar ilçesinde kurulmuştur. 1959 yılında yaş sistem olarak 85.000 ton/yıl klinker kapasitesi ile üretimine başlamıştır. 

Trakya Çimento, Çitosan bünyesinde kamuya ait bir kuruluş iken; 1989 yılında özelleştirilmiş ve 07 Nisan 2011 tarihinde Set Çimento Fabrika ve Tesislerinin Limak tarafından satın alınması kapsamında Limak Çimento Grubu bünyesine katılmıştır. 

Trakya Çimento’da, uluslararası standartlarla uyumlu olmak üzere TS EN 197-1 kapsamında altı tip ürün üretilmektedir:

  • CEM I 42,5 R
  • CEM I 42,5 R- SR5
  • CEM I 52,5 R
  • CEM II/B-LL 32,5 R
  • CEM II/A-LL 42,5 R
  • CEM IV/A (P) 42,5 N-SR
  • Norm Kumu (TS EN 196-1)

Trakya Çimento Fabrikası 2020 yılında kapasitesini, bölgedeki büyük çaplı üst ve alt yapı projelerinde değerlendirmeye devam ettirdi. Güvenilir ve sürdürülebilir ürün kalitesi ile Türkiye’nin global ölçekte marka projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası inşaatının ve birçok metro hattının çimento tedariği Trakya Çimento tarafından sağlanmaktadır. 2021 yılında da büyük çaplı projelerin tedarikçisi olmaya devam edecektir. 2020 yılında, Balkan ülkelerine yaptığı ihracatı artırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. 2021 yılında ihracatın daha da arttırılması hedeflenmektedir.

Fabrika, GOLD Entegre Yönetim Sistemi belgesine sahip olup; norm kumunun Türkiye’deki tek üreticisidir.

Limak Grubu’nun tüm çimento fabrikaları gibi Trakya Fabrikası da; çimento üretiminde kalitenin; insana ve çevreye saygı ile mümkün olabileceği bilinci ile hareket ederek; hammaddenin kalitesinden işe başlayıp tüm ürünlerinde ilgili mamul standartlarının en üst seviyelerinde müşteri odaklı üretim yapmaktadır. İnşaat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni ürünleri Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirmek ve müşterilerin teknik sorunlarına 17025 Türkak akreditasyonu belgesine sahip olan Marmara Bölgesi hazır beton laboratuvarı ile iş birliği içerisinde çözümler üretmek, müşterilere teknik destek vermek önceliklendirilmiş hedefler arasında yer almaktadır.

Limak Trakya Çimento’da doğal kaynakların korunması amacıyla, klinker üretiminde alternatif hammadde olarak, demir cevheri yerine çelikhane cürufu kullanılmaya devam edildi. Alternatif yakıt besleme sistemi devreye alınarak klinker üretiminde fosil yakıt kullanımı ve karbon ayak izi azaltıldı. “Sıfır Atık” projesi kapsamında endüstriyel kaynaklı atıkların geri kazanımı sürdürüldü. 2021 yılında çevreye ve döngüsel ekonomiye sağlanan katkı, alternatif yakıt kullanım miktarı artırılarak devam edecektir.

Limak Trakya Çimento, bir yandan üstlendiği bölgesel liderlik misyonu ile, yer aldığı lokasyona ekonomi ve istihdam olarak her yıl artan oranlarda katkıda bulunurken, bir yandan da pek çok sosyal sorumluluk projesine destek vermeye devam etmektedir.

 

Klinker üretim kapasitesi : 2.100.000 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 2.300.000 ton/yıl