Şanlıurfa Çimento Fabrikası

Hakkında

Fabrikada ASTM C 150 standartlarına uygunluğu belgelendirilen klinkerin yanı sıra uluslararası standartlara uygun TS EN 197-1 kapsamında beş tip ürün üretilmektedir:

  • CEM I 52,5 N
  • CEM I 42,5 R SR3
  • CEM II /A – LL 42,5 R
  • CEM II /A – M (P-LL) 42,5 R
  • CEM II /B – LL 32,5 R

Limak Şanlıurfa Çimento TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmakla birlikte, TS 18001:2014 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçişini tamamladı.

Fabrikanın ekonomik ömrünü tamamlamış olan marn sahasının, 2017 yılı içerisinde başlanan doğaya geri kazandırma projesi kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2020 yılında da rehabilitasyon çalışmalarına devam edildi.

17025 TURKAK akreditasyonuna sahip hazır beton laboratuvarı Şanlıurfa fabrikası dahilinde faaliyete geçirildi.

Fabrikada, 2020 yılında iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim, denetim, tatbikat ve benzeri uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine devam edilirken; “sıfır iş kazası” hedefi 2021 yılı için de yinelendi. Bu kapsamda, 2020 yılında toplam 20 adam/saat eğitim gerçekleştirildi. Bununla birlikte, yıl içerisinde 1 adet acil durum tatbikatı yapıldı.

Şanlıurfa Çimento, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, ulusal ve uluslararası çevre standartlarına gönülden ve titizlikle uyarak en temiz ve teknolojik üretim şeklini sürdürdü. Bu kapsamda hava kirletici emisyonlar, atık su deşarj analizleri gibi tüm ölçümler tamamlanırken, limit değerler hiçbir ölçümde aşılmadı. Sera gazı emisyonları, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanarak yayınlandı. Sıfır atık seferberliği kapsamında fabrikada oluşan atıklar minimize edilerek, kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme/kazanıma gönderilerek ekonomiye kazandırıldı. Fabrika, uyguladığı çalışmalarla 2020 yılı içerisinde ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Fabrikanın tüm çalışanları, alt işverenleri ve müteahhitleri ile birlikte; insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunmasını ve toplum yararını her zaman ön planda tutmaktadır.

2020 yılında fabrika sahası ağaçlandırma çalışmaları sürdürülürken, 2021 yılı içinde 200 adet ağaç dikilmesi planlanmaktadır.

 

Klinker üretim kapasitesi : 1.485.500 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 1.940.400 ton/yıl