Kurtalan Çimento Fabrikası

Hakkında

Limak Kurtalan Çimento Fabrikası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çimento ihtiyacını karşılamak, komşu ülkelere ihracatta bulunarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde 1976 yılında temelleri atılan Siirt Kurtalan Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. 1984 yılı sonunda işletmeye açılmış ve ilk çimento satışını 1985 yılında gerçekleştirmiştir.

Limak Kurtalan Çimento, bölgede artan çimento talebinin karşılanması amacıyla 1999 yılında 2. çimento değirmeni devreye alınmış açık sistem olan mevcut değirmene 2004’ ün ilk yarısında separatör ilave edilerek kapalı devre öğütme sistemine dönüştürülmüştür. Bu yatırım kapsamında her iki çimento değirmeninde öğütme sistemi tam otomasyonlu hale getirilmiştir. 

Bölgede artan talep doğrultusunda paketleme ünitesine sadece katkısız çimento satışı için 120 ton/h’lik yeni bir kantar ilavesi yapılmış, ardından X-Ray cihazı, laboratuvar modernizasyonu, farin değirmeni hammadde besleme kantarları, Raw Mix Preparation (RMP) sistemi, döner fırın soğutma otomasyonu, 1. Ve 2. Çimento değirmenleri besleme kantarları, döner fırın alev borusu modifikasyonu, ısı geri kazanım sistemi (reküperatör) gibi yenilikçi ve teknolojinin gereği olan tamamlayıcı yatırım ve iyileştirmeler yapılmıştır.  

Bugün Avrupa standartlarında üretim yapan Limak Çimento Grubunun ilk çimento fabrikası olan Limak Kurtalan Çimento, 2008 yılı içerisinde Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Emisyon değerinin, Çimento Sanayi ve Çevre Deklarasyonunun öngördüğü standartlara uygunluğu kanıtlanmış olan fabrikada üç ayrı tip ürün üretilmektedir:

  • CEM I 42,5 N
  • CEM II/A-LL 42,5 N
  • CEM II/B-LL 32,5 R

Yapılan çimento üretiminin, TS EN 197-1:2012 standardına uygunluğu her yıl düzenli şekilde denetlenmektedir. TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, ISO 50001 belgeleri bulunan, GOLD Entegre Yönetim Sistemine sahip olan fabrika, 2021 yılında TS EN ISO 45001 Yönetim Sistemine geçiş ve ISO 50001 sisteminin versiyon güncellemesini yaparak yönetim sistemlerini geliştirmeyi planlamaktadır.

Limak Kurtalan Çimento bölge ve ülke ekonomisi ile istihdamına sağlamış olduğu katma değerle Siirt’ in en büyük sanayi tesislerinden biri konumundadır. 

Limak Kurtalan Çimento sektöre girdiği günden bugüne kadar geçen süreçte; sürdürülen yenilikçi yaklaşım, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, çevre kalite politikaları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki gelişmelere göstermiş olduğu uyum ve teknolojiye verdiği önem ile sektörde öncü ve belirleyici bir rol üstlenmiştir.

 

Limak Kurtalan Çimentonun gerek çevre duyarlılığı gerekse sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilecek diğer bir yaklaşımı ise Limak Grubu tarafından satın alındığı tarihten bugüne kadar sürdürülmekte olan ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıdır. 2021 yılı Temmuz ayı itibarı ile toplam ağaç sayısı 193.754 adete ulaşmıştır. Halihazırda Fabrika sınırları içerisinde 5.000 m2 alan ise yapay olarak gölete dönüştürülmüştür. Gölet alanı içerisindeki ada ve göletin çevresi ağaçlandırılarak doğal yaban hayatı için ayrı bir yer oluşturulmuştur. 

Fabrika bünyesinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin tümünü içine alan “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” kurulmuş ve fabrika “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmasına devam edilirken, atık bertaraf miktarı 2019 yılına oranla yüzde 29 artmıştır.

Klinker üretim kapasitesi : 776.000 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 1.200.000 ton/yıl