Hakkında

2019 yılı sonunda devreye alınan Limak Kilis Çimento’da ASTM C 150 standartlarına uygunluğu belgelendirilen klinkerin yanı sıra, uluslararası standartlara uygun TS EN 197-1 kapsamında beş tip ürün üretilmektedir:

  • CEM I 42,5 R
  • CEM I 52,5 N
  • CEM II/A-M (V-LL) 52,5 N - CEM PLUS 52,5 +
  • CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R
  • CEM II/B-LL 32,5 R

Fabrikada hammadde ve üretim süreçlerinden kaynaklanan toz emisyonunu önlemek amacıyla, tüm malzeme nakil hatları kapalı galeri olarak dizayn edildi ve hat üzerinde torbalı filtreler kullanılarak ortama toz çıkışının önüne geçildi. Ayrıca 100.000 ton kapasiteli kapalı klinker stokholü inşa edilirken; açık alanda klinker stoklanmadan faaliyet yürütülmektedir.

Düşük sera gazı salınımı ile çevre dostu üretim yapan fabrika, düşük enerji tüketimi ile maliyet optimizasyonu açısından da ciddi bir avantaja sahiptir. Fabrikanın devreye alınması sonrasında yapılan enerji tasarruf projeleri ve mevcut en iyi teknikler kapsamında, Türkiye sıralamasında en iyi olma iddiası ile spesifik elektrik enerji tüketimi düşürülmüştür.

Bölgedeki yoğun rekabet ortamına avantaj sağlayacağı düşünülen CEM I 52,5 N tip çimento 2020 yılı içerisinde fabrikanın ürün yelpazesine eklenmiştir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Sorumlu Üretim ve Tüketim” (SKA 12) kapsamında çevreye duyarlı alternatif katkıların kullanılabileceği ürün çalışmaları, 17025 TURKAK akreditasyonuna sahip hazır beton laboratuvar desteği ile sürdürülmektedir. Çevre dostu üretim hedefi ile 2020 yılı içinde demir çelik fabrikalarının atıkları ve bununla birlikte termik santrallerden atık olarak çıkan uçucu ve dip külü, doğal kaynaklar yerine alternatif hammadde olarak kullanılmaktadır.

2020 yılında örnek uygulamalarla ziyaretçi girişleri, tüm personelin günlük sağlık durumu takibi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, günlük yapılan çalışmalar ve risk/öneri/ramak kala bildirimleri sanal ortama taşınırken, hassas karantina uygulamaları ile pandemi süreci başarı ile yürütülmüştür.

2020 yılı içerisinde TS EN ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”, Emisyon ve Atık Su Deşarj konulu “Çevre İzni” ve “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” alınmıştır.

 

Klinker üretim kapasitesi : 1.825.000 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 2.257.000 ton/yıl