Hakkında

Ergani Çimento Fabrikası, GAP projesi kapsamında ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinde kurulmuştur. 1976 yılında temeli atılan fabrika, 1984 yılının Temmuz ayında işletmeye açılarak üretime başlamış ve ilk çimento satışını gerçekleştirmiştir.

Ergani Çimento Fabrikası kamuya ait bir kuruluş iken 1997 yılında özelleştirilmiş, daha sonra TMSF tarafından satışa çıkarılan fabrika Ocak 2006'da yapılan ihale sonucunda Limak Madencilik Yapı Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak Limak Çimento Grubu bünyesine katılmıştır. Fabrika devralındıktan sonra bir taraftan çevresel anlamda yapılan yatırımlarla yeni bir çehre ve modern bir görünüme kavuşmuş diğer taraftan ilave kapasite yatırımları ile klinker üretimi 793.000 ton/yıl'a, çimento üretimi ise 1.400.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

Fabrikada, uluslararası standartlara uyumlu olmak üzere üç ayrı ürün üretilmektedir. Bunlar;

  • CEM I 42,5 N
  • CEM II/A-LL 42,5 R
  • CEM II/B-LL 32,5 R

2020 yılında satışı gerçekleştirilen çimento tipleri içinde, katkılı tip çimento satış oranında yüzde 69,39 seviyesine ulaşılmıştır. Üretim aşamasında açığa çıkan toz ve gaz salınımları limit değerlerin önemli ölçüde altında kalarak fabrikanın çevreye olan hassasiyetini ön plana çıkarmaktadır.

Fabrikanın tüm ünitelerinde, toz emisyonlarını azaltmaya yönelik tozsuzlaştırma filtreleri mevcuttur. Fabrika içerisinde muhtelif 2.200 metrekarelik alan yıl içerisinde betonlanarak fabrika çok daha temiz bir görünüme kavuşturulmuştur.

11.11.2019 tarihinde tüm ülke genelinde başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyasına 11.11.2020 tarihinde de devam edilerek fabrikanın muhtelif sahalarında 500 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. 2020 yılı yeşillendirme çalışmaları kapsamında ise 500 adet süs bitkisi dikilirken, bununla beraber 1.000 metrekarelik alan çimlendirildi.

Limak Ergani Çimento, atık yönetimine vermiş olduğu önem ve doğru atık yönetimi uygulamaları sonucunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

2021 yılında TS EN ISO 45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ve TS EN ISO 50001 “Enerji Yönetim Sistemi”ne geçilmiştir.

Limak Ergani Çimento’da, 2020 yılında iş güvenliği, çevre, enerji verimliliği gibi mesleki, teknik ve idari konularda eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu kapsamda eğitim süresi 32 adam/saat olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında iş kazası yaşanmazken; 2019 yılı ile beraber kazasız geçen 527 günün ardından 2021 yılında da sıfır iş kazası hedefi yinelenmiştir

Gerek yasal gerekse sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlığın sonucu olarak alınan 23.08.2013 tarihli Çevre İzni, Hava Emisyonlarının ve Atık Su Deşarjının yasal sınır değerlerde gerçekleştirilmektedir. Ergani Çimento Fabrikası, Limak Çimento Grubu bünyesine katıldığından beri çevre boyutunda önemli adımlar atılmıştır; bugüne kadar toplam 17.842 adet ağaç dikilmiş, 2011 yılında Torbalı filtre yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yatırım, fabrikaya herhangi bir kapasite arttırma etkisi sağlamamakla birlikte Çevreye ve İnsan Sağlığına verilen değer göz önünde bulundurularak, mevcut elektro filtre sistemi iptal edilmiş, yerine 2.000.000 Euro'ya mal olan torbalı filtre sistemi ile fabrikanın teknolojisi günün şartlarına uygun hale getirilmiştir.

Limak Ergani Çimentonun gerek çevre duyarlılığı gerekse sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilecek diğer bir yaklaşımı ise Limak Grubu tarafından satın alındığı tarihten bugüne kadar sürdürülmekte olan ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıdır. 2021 yılı Temmuz ayı itibarı ile toplam ağaç sayısı 20.134 ve 17.250 metre kare yeşil alana ulaşılmıştır.

Klinker üretim kapasitesi : 793.000 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 1.400.000 ton/yıl