Derik Öğütme Paketleme Tesisi

Hakkında

Limak Derik Çimento’da bölgenin çimento ihtiyacına göre iki tip çimento üretimi yapılmaktadır.

  • CEM II /A-M (P-LL) 42,5 N
  • CEM IV/B (P) 32,5 N

Üretilen çimento tiplerinin TS EN 197-1:2012 standardına uygunluğu her yıl düzenli olarak denetlenmektedir. Fabrika ayrıca Türkiye’de enerji yönetim sistemi TS EN ISO 50001:2013 belgesine sahip ilk öğütme paketleme tesisi unvanına sahiptir.

2020 yılında iş güvenliği, çevre, enerji verimliliği gibi mesleki, teknik ve idari konularda olmak üzere yıl boyu eğitim faaliyetlerine devam edildi. Bu kapsamda eğitim süresi 25 adam/saat olarak gerçekleştirildi. Fabrika çevresel faaliyetlere gösterilen özeni her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yeşil alanları arttırarak ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirdi.

Sürdürülebilir kalite, çevre, iş güvenliği, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi standartlardan ödün vermeden, yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ürün tiplerini optimize ederek, pazarda etkin ve saygın bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir.

Müşterilerden gelen geri bildirimler ile gerek ürün geliştirme, gerekse teknik destek sağlama noktasında 17025 TÜRKAK akreditasyonuna sahip hazır beton laboratuvarı ile çalışmalar sürdürülmektedir.

Fabrika 2021 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’de öğütme paketleme alanında faaliyet gösteren işyerleri arasında ilk olarak “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almayı hedeflemektedir.

Limak Derik Çimento, pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemler, hijyen tedbirleri, sağlık taramaları ve önleyici erken bildirimler sayesinde, 2020 yılını iş kaybı minimum düzeyde olacak şekilde tamamladı. 

 

Çimento üretim kapasitesi 788.000 ton/yıl