Balıkesir Çimento Fabrikası

Hakkında

Türkiye’nin 12’nci çimento fabrikası olarak, Güney Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin çimento ihtiyacını karşılamak üzere yerel müteşebbis ortaklar ve Çitosan’ın işbirliği ile 31.05.1955 tarihinde temeli atılmıştır. Üretime ise; 26.07.1958 tarihinde Balıkesir Çimento Sanayi T.A.Ş. olarak, ön ısıtıcılı kuru sistemli olarak 85.000 ton/yıl klinker kapasitesi ile başlamıştır.

Balıkesir Çimento, 2011 yılında Limak Çimento Grubu bünyesine katılmış ve 2015 yılında prekalsinasyon ve dik çimento öğütme hattı yatırımları ile 1 milyon ton klinker ve 2.1 milyon ton çimento üretim kapasitesine ulaşmıştır. 

Uluslararası standartlara uygun dört ayrı tip ürün üretilmektedir.

  • CEM I 42,5 R
  • CEM II/A-M(V-LL) 42,5 R - CEM PLUS 42,5 +
  • CEM IV/A (P) 42,5 N - SR
  • CEM II B-M (P-LL) 32,5 N

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılını kapsayan “Türkiye Çimento Sektörü Benchmarking” çalışmasında; özgül enerji tüketimi ile Türkiye sıralamasında bir önceki yıl olduğu gibi ilk üç içerisinde yer alarak en düşük enerji ile çimento üreten fabrikalar arasında yer almıştır.

Klinker üretiminde alternatif hammadde kullanımı kapsamında, demir çelik fabrikalarının atıkları ve döküm kumları doğal kaynakların yerine kullanılarak hammadde kaynaklarının tüketimi azaltılmaktadır. Bununla birlikte çimento üretiminde ise termik santrallerden atık olarak çıkan dip külü 2019 yılında alınan ETA belgesi kapsamında fosfojips ile birlikte kullanılarak endüstriyel kaynaklı atıkların geri kazanımı hedefi sürdürülmüştür.

Marmara ve Ege Denizi’ne yakın olması dolayısı ile ihracat potansiyeli yüksek olan Balıkesir Çimento fabrikası, 2020 yılında düşük Cr+6 içerikli klinker ihracatına başlamış olup; önümüzdeki dönemlerde de bu faaliyetini devam ettirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecektir.

Fabrika 2020 yılı içinde “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Limak Balıkesir Çimento’da, 2020 yılında İSG, çevre, mesleki ve teknik konularda 28,5 adam/saat eğitim verildi. Ayrıca İSG kapsamında beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı ve eğitimli olmak amacı ile acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, örnek davranış sergileyen personeller yıl içerisinde ödüllendirilmiştir.

Klinker üretim kapasitesi : 1.100.000 ton/yıl

Çimento üretim kapasitesi : 2.100.000 ton/yıl