Hakkında

Anka Çimento Fabrikası, Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ankara İli, Polatlı İlçesi, Babayakup Köyü sınırları içerisinde kurulmuştur. 2015 yılı Kasım ayında inşaat çalışmalarına başlayan fabrika, 2018 yılının Nisan ayında devreye alınmıştır.

Fabrika için 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince düzenlenmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı bulunmaktadır.

Limak Anka Çimento Fabrikası, toplam 233.373,61 m2’ lik alanı kapsamaktadır.  Tesiste yılda 1.440.000 ton klinker ve 1.800.000 ton çimento üretimi yapılmaktadır. Proses için gerekli olan kalker ve kil malzemesi Limak Çimento San ve Tic. A.Ş’ ye ait olan ruhsatlı hammadde sahalarından temin edilmektedir. Fabrika için gerekli olan hammaddenin ruhsatlı sahalara yakın olması nedeniyle nakliye mesafeleri kısaltmakta ve nakliye aşamasında oluşabilecek çevresel etki minimum seviyeye inmektedir.

Fabrikada üretim, ön ısıtıcılı kuru proses yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Böylelikle daha düşük ısı enerjisi tüketimi ile dünyada ve ülkemizde yaygın olarak tercih edilen kuru prosesin avantajlarından yararlanılmaktadır. Prekalsinasyon (ön pişirme) teknolojisinin gelişimi ile düşük NOx emisyonunu ve maksimum yakıt farin temas süresi sağlanmaktadır. Prekalsinasyon kamarasında yakıt ve farinin temas süresinin 4 saniye üzerine çıkarılması NOx ve CO emisyonunu düşürmektedir.

Üretim aşamasında atmosfere partikül madde yayılımı, torbalı filtreler ve elektrostatik çöktürücüler ile kontrol sağlanmıştır. Döner fırın ana bacasında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurulu olup, emisyon limit değerlerinin yasal sınırların altında olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak izlenmektedir.

Limak Anka Çimento Fabrikasında hammaddeler kapalı alanda stoklanmaktadır ve ön homojenasyonun yapıldığı preblending ünitesi kurulmuştur. Enerji tüketiminin minimize edildiği dik farin değirmeni, Düşük NOx emisyonlu ve düşük spesifik ısıl tüketimli, %95 kalsinasyon derecesine ulaşacak ve düşük basınç kaybı yüksek verim sağlanacak şekilde tasarlanmış döner fırın ön ısıtıcı kuleleri ve yüksek yanma verimliliğinde, düşük NOx ve düşük primer hava kullanımlı yakma brülörleri dizayn edilmiştir.

Yeni nesil yüksek verimli döner fırın ayna ve soğutma kullanımı, Döner Fırın giriş ve çıkış sızdırmazlık sistemlerinin kaçak havayı minimize eden yeni tasarım versiyonları kullanılarak ısıl tüketim ve güç tüketiminin minimize edilmiştir.

Tüm malzeme nakil hatları kapalı galeri olarak tasarlanmış ve 100.000 ton kapasiteli kapalı klinker stokholü inşa edilmiştir. Fabrikadaki tüm sistemin elektrifikasyon ve otomasyon yapısının hat kayıplarını minimize edecek, izlenecek ve haberleşecek şekilde olması ile enerji yönetimi olanağı sağlanmaktadır. 

Çevre yönetim süreçleri ile ilgili tüm yasal izinlerini tamamlayan fabrika, sahip olduğu mevcut en iyi teknikler sayesinde, yüksek kalitedeki klinker ve çimento üretimi, düşük enerji tüketimi ve düşük seragazı salınımı ile çevreye duyarlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fabrikanın üretime başladığı 2018 yılı içerisinde fabrika sahasında 3.950 m² alan çimlendirilmiş ve 750 adet çeşitli türde fidan dikilmiştir. 2019 ve 2020 yılı içerisinde de fabrika sahasında ağaçlandırma ve yeşil alan faaliyetlerine devam edilmiş olup; toplam da 2.980 ağaç dikilip 28.013 m² yeşil alana ulaşılmıştır. 

Entegre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, Sektörde İlk TS ISO 45001:2018 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olan çimento fabrikası olmuştur. Diğer sahip olduğu belgeler TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgeleridir.

 

Digital Dönüşüm - (LİMBES)

Limak Anka Çimento tarafından Limak Belge Yönetim Sistemi (LİMBES) uygulaması / programı kurulmuştur.

Bu programa mavi yaka ve beyaz yaka tüm personel akıllı cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak aşağıda belirtilen uygulamaları dijital ortamda teknolojiyi etkin kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir.

LİMBES uygulaması ile,

• Fabrikada yapılan çalışmalarda işe başlamadan önce uygulama üzerinden risk değerlendirilmesi yapılıp, riski kabul edilebilir seviyeye düşürmeden çalışmaya başlanılmaması sağlanır,

• Çalışanlar tarafından tespit edilen riskli durumlar ve meydana gelen Ramakkala Durumları uygulama üzerinden bildirilerek gerekli aksiyonların alınması hızlandırılır. 

• Çalışanlar tarafından tespit edilen riskli davranışlar uygulama üzerinden, bildirilerek gerekli aksiyonların alınması hızlandırılır. 

• Öneri Formlarının düzenlenip, imzalanması ve kayıt altına alınması

• Fabrikaya giriş yapan tüm ziyaretçilerin ve taşeronların davet edilmesi, kayıt altına alınması ve kontrollü bir giriş sağlanması, 

• Davet edilen ziyaretçi kendisine mail ile veya akıllı telefon uygulaması ile gönderilen link aracılığı ile programa giriş yapar ve KVKK Ziyaretçi Aydınlatma metnini okur, kendisi ile ilgili bilgileri doldurur (ziyaretçi adı soyadı, ziyaret nedeni vs.), İş Güvenliği Eğitim Videosunu izler ve daha sonra programda oluşan QR kodu ile Limak Anka Çimento Nizamiye ’den giriş yapar.

• Pandemi Modülü ile salgın hastalıkların bulunduğu dönemde sağlık durumu riskli olan personelin belirlenmesi ve servise binmeden önce gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.