Elektrik enerji tüketiminde Limak Çimento Fabrikalarında yapılan yatırım ve geliştirmeler neticesinde Dünya'da ve Türkiye de mevcut teknolojinin halihazırda el verdiği en iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda Referans yılı 2008 olarak kabul edilerek yapılan çalışmada 2008 yılı 2019 yılları arasında Spesifik Çimento Üretim Enerjisi(kWh/t cc) %21 azaltılmıştır.  Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını her yıl düzenliği ve 50 den fazla entegre fabrikayı içeren benchmark çalışmasında Limak Fabrikaları en üst sıralarda yer almaktadır.

2021 yılı itibari ile Yurtiçi Operasyonlarımızda toplam 7 Fabrikamız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahiptir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip tüm Fabrikalarımızın, sistemin 2018 versiyonuna geçiş sürecini 2021 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca Yurtiçi Operasyonlarımızdan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip olmayan 2 Fabrikamızın da 2023 yılına kadar bu belge ile sertifikalandırılmasını hedeflemekteyiz.