Join Us

Personal Information

Contact Information

Education Information

Education Degree School Name Department Start Year End Year Degree
High School
University
Master Degree
Doctorate

Work Experiences

Company Name Position Start Date End Date Short Job Description
Add New

Internship Information

Internship Company Intership Type Internship Year Intership Period Short Job Description
Add New

Language Knowledge

Language Reading Writing Speaking
Advanced
Good
Intermediate
Beginner
Advanced
Good
Intermediate
Beginner
Advanced
Good
Intermediate
Beginner
Add New

Computer and Software

Software   Level
  Advanced Good Intermediate Beginner
Add New

Expertise / Competence and Certificates (OHS Expertise, Environmental Officer, Permanent Supervision, TMGD etc.)

Certificate   Description
 
Add New

Hobbies and Interests

Salary and Working Status

References

Referance   Description
 
Add New

KVKK Information

Limçim Çimento San. ve Tic A.Ş./Limak Çimento San. ve Tic A.Ş. veri sorumlusu olarak İş Başvuru Formu aracılığıyla topladığımız siz çalışan adaylarına ait kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde meşru menfaatler kapsamında, iş başvurunuzun Grup Şirketlerimizde oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Grup işyeri yetkililerimiz ile paylaşılmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne www.limakcimento.com/KVK-Kanunu adresinden ulaşabilir ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN GRUP ŞİRKETLERİYLE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Limçim Çimento San. ve Tic A.Ş. (“Limçim” veya “Şirket” olarak anılacaktır) doğrudan veya özel istihdam büroları aracılığıyla yaptığım iş başvurusu kapsamında, özgeçmiş, referanslar, iş başvuru formu ve sair ilgili belgeler aracılığıyla paylaşmış olduğum kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim ve referans bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirket tarafından;

  • İşe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve diğer insan kaynakları faaliyetleri amaçları ile işleneceği,
  • Mevzuat tarafından öngörülen süreler dahil olmak üzere işe alım ve değerlendirmenin gerektirdiği süre boyunca fiziksel ve dijital olarak veri tabanlarında saklanacağı,
  • İşe alım, değerlendirme ve iletişim amaçlarıyla özel istihdam büroları dahil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılacağı ve ayrıca
  • İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca işe alım ve değerlendirme amacıyla çalıştığım eski iş yerlerinden iş görmedeki becerim ile tutum ve davranışlarımı da içerir hizmet/çalışma belgesi talep edilebileceği, söz konusu belgenin işleneceği/saklanacağı hususlarında bilgi verilmiştir. Çalışan Adayları’nın işlenen kişisel verilerine ilişkin daha detaylı bilgiler kvkk adresinde yer almaktadır. İş başvurumun herhangi bir sebeple olumsuz sonuçlanması halinde; Şirket ile önceki iş başvurum kapsamında paylaştığım tarafımla ilgili kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgilerinin açık rızama bağlı olarak;
  • başka bir pozisyon çerçevesinde tekrar değerlendirilmek üzere Şirket tarafından işlenmesini,
  • toplanmış olan kişisel verilerimin Grup Şirketleri’ne aktarılmasını;
  • Şirket tarafından mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanarak Aday Havuzu oluşturulmasını kabul ettiğimi ve işbu beyanı Şirket tarafından bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan, yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile aktarılmasına

I Allow

I Do Not Allow