CEO'muzun Mesajı

CEO'muzun Mesajı

Bugün Türkiye ve Afrika’da faaliyette olan 12 adet çimento fabrikamız ve 23 adet hazır beton tesisimiz, 20 ülkeye varan ihracatımız, uluslararası akredite Ar-Ge laboratuvarlarımız, sürdürülebilirlik yolculuğumuz ve en önemlisi yetişmiş nitelikli insan kaynağımız ile geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz.

Bildiğiniz gibi Limak Holding pek çok kıta ve ülkede faaliyet gösteren 70 bini aşkın büyük bir aile. Çatısı altında bulunduğumuz bu büyük aile, Limak Grubu’nun etkin iş gelenekleri ve ileri teknik yeteneklerinin yanı sıra; yeni çağın varlık yönetimi ve küresel finansal yaklaşımda kurumsal finansman ve risk yönetimi, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomiye etki yatırımlar, iş hayatı ve sosyal açıdan kapsayıcılık kavramı çerçevesinde  fırsat eşitliği  ve toplumda kadının rolünün güçlenmesi ve de sanatın desteklenmesi gibi farklı odak noktalarında tüm grup şirketlerinin global ölçekte büyük adımlarla yürümesini destekliyor. Bu yürüyüşe tüm holding şirketleri olarak eşlik etmemizle birlikte, faaliyette olduğumuz ve olmayı hedeflediğimiz tüm coğrafyalarda Limak olarak Grubumuzun dikey entegrasyon gücünü de her geçen gün daha etkin kullanmayı ve işin geleceği yaklaşımının benimsenmesini hedeflemekteyiz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan sorumlu üretici misyonumuzla Dünya çimento sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Türk çimento sektöründe, Limak Çimento olarak enerji verimliliği alanında pek çok fabrikalarımızla zirvede olmamız, ülkemizde uluslararası akreditasyona sahip Ar-Ge laboratuvarları olan tek çimento grubu olmamız ve bulunduğumuz tüm ülke pazarlarının en önemli üç oyuncusundan biri olmamız tüm çalışanlarımızla birlikte siz değerli paydaşlarımızla yürüttüğümüz işbirliklerimizin sonucudur.

Sürekli ve dengeli büyüme yaklaşımımıza eşgüdümlü olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge faaliyetlerimizi her zamankinden daha çok odağımıza ve stratejimizin merkezine koyarak ve de tüm paydaşlarımızla etkin iletişim metotlarını daha da güçlendirerek yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürmeye devam ediyoruz...

M.Erkam Kocakerim

CEO