Limak Çimento Grubu biyoçeşitliliğin ve doğal sermayenin diğer güçlerinin korunması, büyük ölçekte işbirlikçi çözümleri gerektiren küresel bir konu olduğuna inanmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon yutak kapasiteleri ve doğal sel savunmaları özelliklerinden ötürü ormanlar gibi pek çok ekosisteminin önemi tartışmasız her geçen artmaktadır.

Ocakların faaliyet ve kapatma sonrası aşamalar süresince biyoçeşitlilik değerlerini muhafaza etmek ve geliştirmek ve istihraç başlamadan önce riskleri ve fırsatları belirlemek için saha yönetim ekibi tarafından geliştirilen ve kullanılan uygulanabilir sahaya özel Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlanmaktadır.

Fabrika ve ocak bölgeleri için gerçekleştirmiş olduğu risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları ile Grup, biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki çevresel etkilerin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyet kapsamını belirleyerek uygulamaktadır. Uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri arasında çimento fabrikaları ve ocak bölgelerindeki biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi adına en güncel önleyici, indirgeyici ve düzeltici faaliyetleri içeren Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlanarak Grup bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler için uyarlanması yer almaktadır.

Madencilik faaliyetleri için seçim aşamasından başlayarak onarım çalışmalarının sonuçlanması aşamasına kadar olan geniş bir zaman dilimini kapsayan Planlar, Madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra terk edilen arazinin eski durumuna uygun veya başka bir kullanma amacına yönelik olarak değerlendirilmesi tahribatın etkilerinin azaltılması bakımından önem taşımaktadır.

Limak Çimento Grubu ekolojik ayak izlerini asgariye indirerek ve faaliyet alanlarında toplumların ve çevrelerin refahını sağlayarak sorumlu işletme davranışı göstermeye devam etmektedir.