Strateji ve Hedefler

Kadın istihdamının gelişmesine ve nitelikli aktif katılımına destek olmak. Tüm kademelerde kadın istihdamını artırmak.

Enerji verimliliği çalışmalarını sürekli takip etmek, geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek.

Su verimliliği çalışmalarını sürekli takip etmek, geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımını azaltmak.

Tüm sektörlerde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek ve var olan çalışmaları desteklemek.

Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımını artırmak.

Atık oluşumunu azaltmaya yönelik uygulamalar, sistemler geliştirmek, tüketim azaltımına yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek.

Tüm şirketlerimizde etik ilkeler ve kuralların tedarikçileri de kapsayacak şekilde tüm değer zincirine aktarmak.

Dış paydaşlar için geri bildirim yönetim sistemlerini güncel tutmak ve düzenli takip ederek raporlamak. .

Tüm tedarikçilerimizde sürdürülebilirlik bakış açısının gelişimine katkı sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmek ve hayata geçirmek, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini takip etmek.

Çalışan memnuniyetini düzenli olarak takip etmek, artırmak ve uluslararası belgelendirme süreçlerine dahil olmak