Politikalar

Dosya Adı İndir Önizle
Ev İçi Şiddetle Mücadele Politikası
Şiddet ve Cinsel Dokunulmazlığın İhlali ile Mücadele Prosedürü
Bilgi Güvenliği Politikası
Çevre Politikası
İletişim Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
İş Etiği Kuralları Politikası
İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri Uyum ve İhlaller Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kalite Politikası
Kamu ile İş Yapma Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kurumsal Eşitlik Politikası
Paydaş Katılımı ve Öneri Şikayet Politikası
Sözleşme Yönetimi Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası
Şiddet ve Cinsel Dokunulmazlığın İhlaline Karşı Sıfır Tolerans Politikası
Yolsuzlukla Mücadele Politikası