Paydaş Yönetimi

Limak Çimento, insana yakışır iş ve önce iş güvenliği ilkesiyle; toplumların gelişimlerinde yapı malzemesi olarak önemli bir yeri olan çimento ve betonu, daha çevreci, az enerji tüketen, depreme ve diğer dış etkenlere daha uzun yıllar dayanabilen, modern ve büyük yapılarda daha estetik, temiz ve uygulanabilir tasarımlarla sunmak için sürekli gelişimi ön planda tutmaktadır.

Limak, proje faaliyetlerinin farklı aşamaları ve farklı paydaş grupları için farklı paydaş katılımı yaklaşımları ve yöntemleri izlemektedir. Asli paydaşların katılımı için kullanılan temel iletişim yöntemleri ve mekanizmaları şunlardır:

  • Kapsam belirleme aşamasında paydaşlara temin edilecek olan, Proje ve projenin potansiyel etkileri ile ilgili bilgileri içeren broşür ve bilgilendirme dokümanları,
  • Asli paydaşlar ile toplantılar,
  • Proje ile ilgili etkinlik ve toplantıları ilan etmek üzere yerel gazeteler,
  • Taslak ÇSED’in paylaşılması için halka açık toplantı,
  • Sürekli iletişimde olabilmek için düzenli toplantılar.

Paydaş Yönetim sürecinde başta Proje’den en çok etkilenecek olan yerel halk olmak üzere, proje paydaşlarından alınan bütün görüş, öneri ve itirazlar ile gereğine uygun şekilde ve zamanında ilgilenilmesini sağlamak için bir şikayet yönetim sistemi oluşturulmaktadır.

Yerel halk, söz konusu şikayet yönetim sistemi ile ilgili olarak, kamu ile paylaşım ve halkın katılımı faaliyetleri, inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında bilgilendirilmektedir.

Sunulan bütün şikayetler kayıt altına alınmakta ve belirli bir zaman dilimi içerisinde yanıtlanmakta ve çözülmektedir. Görüş ve şikayetler, inşaat ve işletme aşamaları sırasında posta, e-posta ve faksın yanı sıra telefon aracılığı ile iletilebilmektedir.

Buna ilave olarak, görüş bildirmek isteyen herkes kolayca fabrika giriş kapılarındaki güvenlik görevlilerine ulaşarak Görüş/Şikayet Formunu Limak Çimento yönetimine sunulmak üzere doldurabileceklerdir.

Şikayet ve Öneri Formu