Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2014 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak sosyal sorumluluklarına olan taahhütlerini uluslararası boyutlara taşıyan Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Limak Çimento Grubu'nun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, toplumun refahını artırmak için faaliyet gösterdiği alanlarda ve sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmayı ve kalkınmanın ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Limak Şirketler Grubu ayrıca TC Dışişleri Bakanlığı, UNDP Türkiye Ofisi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Melinda & Bill Gates Vakfı ile işbirliği içinde 2018 yılında SKH Etki Hızlandırıcı (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Etki Hızlandırıcı) Projesini de hayata geçirmiştir.

Limak Çimento Grubu, birçok ülkede yerel ve küresel mevcudiyeti bulunan çok işletmeli şirket olarak, paydaş katılımı odaklı bir KSS stratejisini ve ilgili politikaları önemli bir ilk adım olarak kabul etmektedir.


SOSYAL DEĞER YARATMAK

Grup, tesislerin bulunduğu alanlarda yerel halkın ihtiyaç ve beklentileri kapsamında eğitim, altyapı ve sağlık hizmetlerine odaklanmakta ve yerel halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Limak Çimento Grubu faaliyet gösterdiği toplumların kalkınmasına yönelik çaba ve girişimlerinin kapsamını sürdürmekte ve genişletmektedir. Limak Çimento Grubu büyürken, toplumun gelişimine katkı sağlamakta ve toplumsal refahı artırmaya çalışmaktadır.

2021 yılında Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinden (SDG-6) - Temiz Su ve Sanitasyonu doğrultusunda, Limak Çimento Grubu'nun Fildişi Sahili ve Mozambik fabrikalarında Dünya Su Günü'nde pandemi sırasında suyun verimli kullanımı ve suyun önemi hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiş, Fildişi Sahili'ndeki Attinguie İlköğretim Okulu'na öğrencilere uygun el temizleme yöntemleri anlatılmış ve seyyar tuvaletler bağışlanmıştır.

Ayrıca, Limak Mozambik Çimento Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinden SDG.3 Sağlıklı Bireyler kapmasında Covid-19 salgını sebebiyle Maputo bölgesinde yapılan 250 yataklı sahra hastanesine 50 adet yatak bağışlanmıştır.