İş Sağlığı ve Güvenliği

2019 yılının son çeyreğinde Grup işyerlerimiz arasında uygulama birliği ve yeknesaklık sağlamak amacıyla Alt İşveren/ Müteahhit/ Taşeron Yönetim Prosedürü ortak doküman formatında revize edilmiş, teknik şartnamelerin eki olarak oluşturulan Çevre ve İş Güvenliği Şartnamesi güncel tüm mevzuatlar ve IFC normlarına uygun hale getirilmiştir.

Limak Çimento Grup İşyerlerinde çalışan daimî ve geçici alt işveren, müteahhit ve taşeronlarını kapsayan bu prosedür ve prosedüre bağlı dokümanlar ile ilgili tüm paydaşlar henüz çalışma başlamadan, görev ve sorumluluklarını bilerek sürecin her aşamasında Şirketin beklentilerini öğrenmekte ve hazırlıklarını buna göre yapmaktadırlar. Böylelikle yasal normların takibi sistematik olarak yapılmakta ve olası iş kazalarının önüne geçilmektedir.

Aylık olarak takip edilen kaza sıklık- ağırlık oranları ve kazalara ait kök neden analizleri ile kazaların tekrarlanmaması ve alınacak aksiyonlar konusunda Grup genelinde bilinç oluşturmaktadır.

Yasal sınırın ötesine geçerek, yıllık 16 saatlik zorunlu iş güvenliği eğitimlerinin süre ve eğitim içerikleri, ödül-ceza sistemleri ile personellerin farkındalıkları arttırılmaktadır.

Telefon uygulaması olarak geliştirilen ve Ankara Fabrikasında hayata geçirilen online platformda çalışma izin sistemlerinin oluşturulduğu ve risk/ramakkala bildirimlerinin yapıldığı iş güvenliği uygulaması ile sistematik olarak fabrika genelindeki tüm izinler ve risk/ramakkala bildirimleri takip edilmekte ve hızla aksiyon alınmaktadır. 2020 yılında Grup genelinde uygulamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bununla beraber İş Güvenliği hedeflerinin arasında, 6331 sayılı yasa ile uyumlu ziyaretçi ve diğer firma çalışanları için oluşturulan saha bilgilendirme eğitimi ve online kayıt sistemi ile fabrika sahasına güvenli giriş koşullarının oluşturulması projesi bulunmaktadır.

Ankara Fabrikası ISO 45001 ve diğer Grup Fabrikaları ise OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde çalışmakta ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için uygulamalar geliştirilmektedir.