Entegre Yönetim Sistemleri

Limak Çimento Grubu bünyesinde faaliyet gösteren fabrikalar sektörel bazda entegre yönetim sistemi belgelendirme süreçlerine öncülük etmektedir. Türkiye’ de ilk Entegre Yönetim Sistemleri GOLD belgesi ve yine sektör nezdinde ilk olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine sahip Çimento Fabrikası Grup bünyesindedir.

Bununla birlikte; 2017 yılının son çeyreğinde, Hedefi yönetmek değil, hedeflerle yönetmek başlığı altında; ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve EN 197-1 standartlarına ait tüm dokümanlar ortaklaştırılmış, tüm ilgili personelin erişimi için tek bir portal altında toplanmıştır. An itibari ile Grup fabrikalarımızın tamamında tek tip dokümantasyon kullanılmakta ve kolay erişimi sayesinde aktif olarak işletilmektedir.

Limak Çimento Grubu, 2017 yılının son çeyreğinde, Hedefi yönetmek değil, hedeflerle yönetmek başlığı altında;

  • Hedef, gerçekleşme ve süreç yönetimlerini kayıt altına almak, dokümante etmek ve sistemin ortak girdileri haline getirmek; Tek bir dokümantasyon sistemi yardımıyla daha etkili planlama sağlamak,
  • Ölçülebilir ve katma değeri olan ortak hedefler belirlemek,
  • Ortak hedefler, gerçekleşmeler ve süreç yönetimleri için benchmarking yapmak, güçlü ve zayıf yönleri tespit etmek, doğru ve yanlış uygulamaları tek bir platformda paylaşmak,
  • Ortak prosedür kullanımı, denetime esas tek kaynak, zaman ve maddi tasarruf, gereksiz kaynak kullanımını minimize edilmesi,
  • Kurumsal sinerji ve ortak hedeflerle çalışan motivasyonun arttırılması,
  • Marka değerinde artış
  • Global standartlarla kıyaslama yaparak organizasyonel etkinlik gelişiminin ölçülmesi amacıyla Entegre Yönetim Sistemine geçmiştir.

Bununla beraber yine Grup genelinde hedef süreç kriterleri oluşturulmuş ve takiplerinin sağlanması çalışmalarına başlanmıştır. Hedef yönetim süreci EYS Çalışma Grubu ve EYS Komitesi tarafından organize edilmekte yılda 2 defa konsolide tablolar değerlendirip çıktılar ilgililer ile paylaşılmaktadır. 12 departmana ait yaklaşık 250 hedef 3 aylık periyodlarda kontrol edilmektedir.