Ar&Ge - İnovasyon

Ar&Ge - İnovasyon

Ar&Ge faaliyetlerimizde termik santrallerde çıkan uçucu kül, dip kül ve sentetik alçıların etkin bir kalite& ürün yönetim süreci ile çimento üreticileri tarafından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi çalışmaları doğrultusunda , dip külünün çimentoda katkı olarak kullanılmasına olanak sağlayan’’ Cement with Coal Bottom Ash –CCBA (Dip Külü Katkılı Çimento)” adı ile EOTA (EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT) kuruluşundan , ETA (EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMANTATION) belgesi Balıkesir Fabrikası’na CCBA 42,5 R ve CCBA 32,5 N olmak üzere iki ürünü için, Ülkemiz ve Avrupa Birliği Ülkelerinde bir ilk olarak 31.10.2019 tarihinde belgelenmiştir.

Kilis fabrikamız içinde yakın lokasyonda bulunun termik santrallerin dip külleri ile çalışmalar başlatılmış ve 2020 yılının ikinci altı aylık dönemde en az iki ürün için ETA belgesi alınması hedeflenmektedir.

Grubumuzda fabrika ve tesislerimizdeki laboratuvarlardan bağımsız, ve Ar&Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz Çimento Merkez Laboratuvarında, alternatif ürünlerin optimizasyonu atık analizleri, pişirilebilirlik gibi özel deneyler ile alternatif hammadde kullanımlarının hedeflendiği , karbondioksit azaltımı ile düşük karbon yol haritasında yer alabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu çalışmalarda geliştirilen ve mineral katkı içeriği sayesinde, karbon ayak izini küçülten çimento ürünümüz için Türk Patent Enstitüsü’nden Limak CEM PLUS+ adı altında patentli ürüne sahip olunmuştur ve bu ürün ; Balıkesir, Ankara ve Kilis fabrikalarımızda üretilmekte ve yüksek beton sınıfı ürünlerde kullanılmaktadır.

Grubumuz TÜRKAK dan TS EN ISO /IEC 17025 Akreditasyon belgeli Ankara -Güvercinlik, İstanbul-Yeni Bosna ve Şanlıurfa’da olmak üzere 3 adet Hazır Beton Laboratuvarlarına sahiptir. Türkiye coğrafyasına hakim bu laboratuvarlar ile çimentolarımızın rutin ürün kontrollerinin yanında, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu taze betonun işlenebilirliği, priz sürelerinin kontrol edilmesi, çimentonun sertleşmiş beton özellikleri üzerine etki ederek dayanımının izlenmesi ve proje bazlı özel gereksinimler için hazır beton deneylerinin yapılması hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye'de 17025 akredite laboratuvara sahip tek çimento grubu.

Ar&Ge - İnovasyon

Ar&Ge faaliyetlerimizde termik santrallerde çıkan uçucu kül, dip kül ve sentetik alçıların etkin bir kalite& ürün yönetim süreci ile çimento üreticileri tarafından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi çalışmaları doğrultusunda , dip külünün çimentoda katkı olarak kullanılmasına olanak sağlayan’’ Cement with Coal Bottom Ash –CCBA (Dip Külü Katkılı Çimento)” adı ile EOTA (EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT) kuruluşundan , ETA (EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMANTATION) belgesi Balıkesir Fabrikası’na CCBA 42,5 R ve CCBA 32,5 N olmak üzere iki ürünü için, Ülkemiz ve Avrupa Birliği Ülkelerinde bir ilk olarak 31.10.2019 tarihinde belgelenmiştir.

Kilis fabrikamız içinde yakın lokasyonda bulunun termik santrallerin dip külleri ile çalışmalar başlatılmış ve 2020 yılının ikinci altı aylık dönemde en az iki ürün için ETA belgesi alınması hedeflenmektedir.

Grubumuzda fabrika ve tesislerimizdeki laboratuvarlardan bağımsız, ve Ar&Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz Çimento Merkez Laboratuvarında, alternatif ürünlerin optimizasyonu atık analizleri, pişirilebilirlik gibi özel deneyler ile alternatif hammadde kullanımlarının hedeflendiği , karbondioksit azaltımı ile düşük karbon yol haritasında yer alabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu çalışmalarda geliştirilen ve mineral katkı içeriği sayesinde, karbon ayak izini küçülten çimento ürünümüz için Türk Patent Enstitüsü’nden Limak CEM PLUS+ adı altında patentli ürüne sahip olunmuştur ve bu ürün ; Balıkesir, Ankara ve Kilis fabrikalarımızda üretilmekte ve yüksek beton sınıfı ürünlerde kullanılmaktadır.

Grubumuz TÜRKAK dan TS EN ISO /IEC 17025 Akreditasyon belgeli Ankara -Güvercinlik, İstanbul-Yeni Bosna ve Şanlıurfa’da olmak üzere 3 adet Hazır Beton Laboratuvarlarına sahiptir. Türkiye coğrafyasına hakim bu laboratuvarlar ile çimentolarımızın rutin ürün kontrollerinin yanında, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu taze betonun işlenebilirliği, priz sürelerinin kontrol edilmesi, çimentonun sertleşmiş beton özellikleri üzerine etki ederek dayanımının izlenmesi ve proje bazlı özel gereksinimler için hazır beton deneylerinin yapılması hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye'de 17025 akredite laboratuvara sahip tek çimento grubu.

2010
Çimento Merkez Arge Laboratuvarı
2011
İstanbul ve Ankara Beton Arge Laboratuvarları (17025 Türkak Akreditasyonu)
2012
Gaziantep Beton Arge Laboratuvarı
2013
İlk Pantentli Ürün LİMAK CEM PLUS+
2014
Katkı Kimyasallarında FT-IR Kullanımı ve Çözümlemeleri

Uçucu küllü çimento ile Türkiye'de ilk C50 beton tasarımı.
2016
Mozambik Çimento Laboratuarı
2018
Dip Küllü Çimento UTO Belgesi Dip Küllü Çimento için Türkiye'nin ilk Ulusal Teknik Onay belgesi (Türkiye'de geçerli)

Fildişi Çimento ve Beton Arge Laboratuarı
2019
Dip Küllü Çimento ETA Belgesi Dip küllü çimento için Avrupa'nın ilk "European Technical Assesement (ETA)" belgesi (AB üye ülkelerinde geçerli)

Şanlıurfa Beton Arge Laboratuvarı