Limak Çimento'da Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği

Limak Çimento Grubu bünyesinde istihdam edilen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Departmanı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İklim değişikliği ve Etkileri ile Mücadele İçin Acilen Eyleme Geçmek (SKA-13) doğrultusunda tüm fabrikalarımızda çevresel etkiyi minimize edebilmek için ulusal ve uluslararası yasal gereksinimler, IFC ve Dünya Bankası normları sürekli takip edilmekte, ilgili tüm mevzuatlara tam uyum için gerekli yatırımlar yapılmakta, belirlenen hedefler doğrultusunda çevresel performanslar ölçülmekte ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

Grup genelinde karbondioksit emisyonu azaltımına yönelik hazırlanan yol haritası dahilinde Sera Gazı Raporlama ve Doğrulama çalışmalarımız akredite doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2015 yılından beri doğrudan emisyonlar için raporlanmakta ve doğrulanmaktadır. Dolaylı emisyonlara sebep elektrik enerji tüketiminde Grubumuz fabrikalarında yapılan yatırım ve geliştirmeler neticesinde Dünya'da ve Türkiye’de mevcut teknolojinin el verdiği en iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını her yıl düzenliği ve 50’den fazla entegre fabrikayı içeren karşılaştırmalı değerlendirme çalışmasında Limak Çimento Fabrikaları en üst sıralarda yer almaktadır.

Grubun Karbon Ayak İzi Yol Haritası için referans yılı 2008 yılı kabul edilmiş ve buna göre 2008 yılı 2019 yılları arasında Birincil Karbon Ayak İzi ( Fosil Yakıt+ Alternatif Yakıt Kaynaklı) (kg CO2/t ck) %8, İkincil Karbon Ayak İzi (Elektrik Tüketiminden Kaynaklı) (kg CO2/t cc) ise %27 azaltılmıştır.

2021 yılı son çeyreği itibari ile Grup genelinde Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1:2018 standardı çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması süreci başlatılmış ve standart eğitimleri tamamlanmıştır.

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden ve raporların karşılaştırılabilir hale getirilmesini sağlayan bir platform olup, bu platform bünyesinde şirket faaliyetlerinin yatırımcı liderliğinde iklim değişikliği, su ve orman risklerini yıllık olarak ayrı ayrı değerlendirebileceği 3 ana program bulunmaktadır. Limak Çimento Grubu 2020 raporlama dönemi için iklim değişikliğine dair verilerini bu platform üzerinden raporlamıştır. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği programına devam etmek ile birlikte su programına da dahil olmayı hedeflenmektedir.

İklim Değişikliği

Limak Çimento Grubu bünyesinde istihdam edilen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Departmanı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından İklim değişikliği ve Etkileri ile Mücadele İçin Acilen Eyleme Geçmek (SKA-13) doğrultusunda tüm fabrikalarımızda çevresel etkiyi minimize edebilmek için ulusal ve uluslararası yasal gereksinimler, IFC ve Dünya Bankası normları sürekli takip edilmekte, ilgili tüm mevzuatlara tam uyum için gerekli yatırımlar yapılmakta, belirlenen hedefler doğrultusunda çevresel performanslar ölçülmekte ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

Grup genelinde karbondioksit emisyonu azaltımına yönelik hazırlanan yol haritası dahilinde Sera Gazı Raporlama ve Doğrulama çalışmalarımız akredite doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2015 yılından beri doğrudan emisyonlar için raporlanmakta ve doğrulanmaktadır. Dolaylı emisyonlara sebep elektrik enerji tüketiminde Grubumuz fabrikalarında yapılan yatırım ve geliştirmeler neticesinde Dünya'da ve Türkiye’de mevcut teknolojinin el verdiği en iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını her yıl düzenliği ve 50’den fazla entegre fabrikayı içeren karşılaştırmalı değerlendirme çalışmasında Limak Çimento Fabrikaları en üst sıralarda yer almaktadır.

Grubun Karbon Ayak İzi Yol Haritası için referans yılı 2008 yılı kabul edilmiş ve buna göre 2008 yılı 2019 yılları arasında Birincil Karbon Ayak İzi ( Fosil Yakıt+ Alternatif Yakıt Kaynaklı) (kg CO2/t ck) %8, İkincil Karbon Ayak İzi (Elektrik Tüketiminden Kaynaklı) (kg CO2/t cc) ise %27 azaltılmıştır.

2021 yılı son çeyreği itibari ile Grup genelinde Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1:2018 standardı çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması süreci başlatılmış ve standart eğitimleri tamamlanmıştır.

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden ve raporların karşılaştırılabilir hale getirilmesini sağlayan bir platform olup, bu platform bünyesinde şirket faaliyetlerinin yatırımcı liderliğinde iklim değişikliği, su ve orman risklerini yıllık olarak ayrı ayrı değerlendirebileceği 3 ana program bulunmaktadır. Limak Çimento Grubu 2020 raporlama dönemi için iklim değişikliğine dair verilerini bu platform üzerinden raporlamıştır. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği programına devam etmek ile birlikte su programına da dahil olmayı hedeflenmektedir.