Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Bulunduğumuz tüm coğrafyalarda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ na uyum çalışmalarına devam etmek, sektörün en büyük ilk 3 oyuncusundan biri olma ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmek.
 

Vizyonumuz

Sürekli ve cinsiyet dengeli büyüme yaklaşımımıza eşgüdümlü olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve Ar-Ge faaliyetlerimizi her zamankinden daha çok odağımıza ve stratejimizin merkezine koymak, sorumlu şirket misyonumuzla tüm paydaşlarımla birlikte büyüyen çok uluslu bir şirket olmak.


İş Anlayışımız

Sürdürülebilir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanmaktayız.

Sürdürülebilirlik politikasımızı tüm çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarımız ile birlikte faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda geçerli olan temel anlayışların bütününü temsil edecek şekilde ele alarak iş anlayışımızı günümüz küresel amaçları ile de uyumlu olacak şekilde;

  • Sürdürülebilir Gelişim Odaklı İş Anlayışı
  • İnsani Gelişim Odaklı İş Anlayışı
  • Refahın Yaygınlaştırılması Odaklı İş Anlayışı
  • Gezegen Odaklı İş Anlayışı
  • Adil ve Paylaşımcı İş Anlayışı olarak modelliyoruz.