CEO'muzun Mesajı

CEO'muzun Mesajı

Bugün Türkiye ve Afrika’da faaliyette olan 12 adet çimento fabrikamız ve 24 adet hazır beton tesisimiz, 20 ülkeye varan ihracatımız, uluslararası akredite Ar-Ge laboratuvarlarımız, sürdürülebilirlik yolculuğumuz ve en önemlisi yetişmiş nitelikli insan kaynağımız ile geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz.

Bildiğiniz gibi Limak Holding pek çok kıta ve ülkede faaliyet gösteren 65.000 kişilik büyük bir aile. Çatısı altında bulunduğumuz bu büyük aile, Limak Grubunun etkin iş gelenekleri ve ileri teknik yeteneklerinin yanı sıra; yeni çağın varlık yönetimi ve küresel finansal yaklaşımda kurumsal finansman ve risk yönetimi, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomiye etki yatırımlar, iş hayatı ve sosyal açıdan kapsayıcılık kavramı çerçevesinde  fırsat eşitliği  ve toplumda kadının rolünün güçlenmesi ve de sanatın desteklenmesi gibi farklı odak noktalarında tüm grup şirketlerinin global ölçekte büyük adımlarla yürümesini destekliyor. Bu yürüyüşe tüm holding şirketleri olarak eşlik etmemizle birlikte, faaliyette olduğumuz ve olmayı hedeflediğimiz tüm coğrafyalarda Limak olarak Grubumuzun dikey entegrasyon gücünü de her geçen gün daha etkin kullanmayı ve işin geleceği yaklaşımının benimsenmesini hedeflemekteyiz.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan sorumlu üretici misyonumuzla Dünya çimento sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Türk çimento sektöründe, Limak Çimento olarak enerji verimliliği alanında pek çok fabrikalarımızla zirvede olmamızın, ülkemizde uluslararası akreditasyona sahip Ar-Ge laboratuvarları olan tek çimento grubu olmamızın ve bulunduğumuz tüm ülke pazarlarının en önemli üç oyuncusundan biri olmamızın sizlerin üstün gayret ve başarısının bir sonucu olduğu çok açık, ancak unutmamalıyız ki bizi biz yapan bu büyük başarılarla yetinmeyip, daha fazlasını yapmayı arzulayan isteğimiz ve de başarıya bitmeyen açlığımızdır…

Devraldığımız mirasa ve geleneğe saygı duyduğumuz kadar geleceğe, yeniliklere ve değişen dünyaya saygı duymalıyız. Yaptığımız işi geleneksel yalın bir üretim-satış sürecinin ötesinde, akıllı iş modelleri olarak tasarlamalı, lineer yerine döngüsel ekonomi sistemi esasıyla tüm bilindik ritüelleri hep birlikte gözden geçirmeli, hayata ve geleceğe yön verecek gelişimlere yol almalıyız. 

Sürekli ve dengeli büyüme yaklaşımımıza eşgüdümlü olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge faaliyetlerimizi her zamankinden daha çok odağımıza ve stratejimizin merkezine koymalı ve de tüm paydaşlarımızla etkin iletişim metotlarını daha da güçlendirerek global lojistik ağ kapasitemizi artırmaya devam etmeliyiz. Dijital dönüşüm şirket içi ve dışı paydaşlar tarafından benimsenmesi meşakkatli bir yolculuk olacak ancak yeni normal, yeni dünya düzeni için değerli olan ve değer katacak her şey için vazgeçmeden mücadele etmeliyiz.

 

M.Erkam KOCAKERİM CEO