About Us

Limak Çimento Grubu, ihracat pazarlarını genişleterek yıllık ticaret hacmini 2 milyon tona çıkarırken; dış ticaretini gerçekleştirdiği klinker, katkı ve petrokok ile mevcut yapısını zenginleştirmiştir. 2016 yılından beri sürdürdüğü yurt dışı operasyonları kapsamında ilk fabrikası olan Limak Cimentos S.A. (Mozambik); ülkedeki enflasyon ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen, ürün ve hizmet kalitesinde devam eden sürekliliği, artan müşteri memnuniyeti ile oluşan sadık müşteri kitlesiyle, ülkede tercih edilen markalar arasında konumlanmıştır. 2020 yılında iç pazar payını artıran Limak Afrika S.A. (Fildişi) ise hazır beton tesisinin de faaliyete girmesiyle piyasadaki gücünü pekiştirirken, satışlarda yakaladığı trend ile önde gelen sektör oyuncularından biri olmuştur.

Limak Çimento sektördeki yirminci yılında; 9 adet yenileme, kapasite artışı ve 7 adet yeni yatırım projesinde, global çimento sektörünün en son yeniliklerini ve en etkin proje finansman çözümlerini bir araya getiren tecrübeli yatırım ve finans kadrolarını bünyesinde istihdam etmektedir.

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında ekolojik ayak izinin azaltılması hedefi ile Trakya Fabrikası’nda atık besleme sistemi kurulurken, diğer yandan tüm fabrikalarda “Sıfır Atık” bilinci ve alternatif hammadde kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Faaliyet gösterilen tüm alanların merkezine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Sorumlu Üretim Tüketim” (SKA 12) bilincinin yerleştirilmesi için çalışmalar devam ettirilmiştir.

Limak Çimento, 17025 uluslararası akreditasyon belgeli 3 adet Hazır Beton Ar-Ge Laboratuvarı ile sektörde tek ve örnektir. GOLD Belgesini almış ilk entegre çimento fabrikası unvanına sahip olan Limak Çimento, 2020 yılı içinde Türkiye genelinde TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 45001 ve ISO 50001 belgesi olan sektördeki ilk entegre çimento fabrikasına sahiptir.

Türkiye ve dünya pazarında artan talebe bağlı olarak, Limak Çimento’nun 2020 yılı çimento ve klinker üretim-satış ve ihracatında geçen seneye kıyasla beklenen seviyelerin üzerinde artış gerçekleşirken, özellikle klinker ihracatı ivme kazanmıştır. Bununla birlikte ağırlıklı olarak franchising modeli ile yürütülen hazır beton alanındaki faaliyetler 2020 yılında da sürdürülmüştür.

Bulunduğu pazarlarda sektörün en büyük ilk 3 oyuncusundan biri olma ilkesiyle çalışan Limak Çimento’nun 2021 hedefleri arasında, dış ticaret hacmini 2,5 milyon tona ulaştırmak, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum çalışmalarının devamlılığını sağlamak ve GRI raporlama sürecinde aktif rol oynamak bulunmaktadır.

Limak Çimento’nun pandemi öncesinde başlatmış olduğu ve bu süreçte daha da hızlanarak devam eden dijital dönüşüm hamlesi, pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkin bir rol oynamıştır. Dijital dönüşümün dünyada iş yapma modelini temelinden sarsacağı ve yeniden konumlandıracağının bilinciyle, dijital teknolojiler açısından sektörde dünya lideri olmak adına yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir.